Lokalitet Grunneneset ligg i Rugsundbukta nær hovudkontoret. Grunneneset har åtte stålbur og fire 120 meters ringar. Lokaliteten har kapasitet på 3.120 tonn laks.