Lokalitet Løypingsnes ligg rett sør for Helen lykt, og er på 2.340 tonn MTB. Den har god djupne, gode straumtilhøve og sentralfôringsanlegg. Lokaliteten består av seks 120 meters plastmerdar. Løypingsnes vert nytta til haustutsett.