• Vi har eit målretta fokus på å produsere sunn og berekraftig laks gjennom å stille krav til oss sjølve og underleverandørar.
       • Vi jobbar for å løyse lakselus-utfordringane gjennom eigne oppfinningar, optimaliseringar og samarbeid med forskingsmiljø.
       • Vi er målretta mot å avskaffe all type behandling av laks som kan skade miljøet.
       • Vi ønskjer å finne berekraftige løysingar teknisk og biologisk. Vi stiller våre lokalitetar til rådigheit for skular, institutt og forskingsmiljø.