K. Strømmen Lakseoppdrett AS

6734 Rugsund

T: +47 57 79 60 40
E: kontor@lakseoppdrett.no