K. Strømmen Lakseoppdrett AS deler ut ein fast sum i sponsorstøtte kvart år. Om de er ein organisasjon som ønskjer sponsormidlar kan de sende ein søknad til sponsor@lakseoppdrett.no innan 1. april kvart år.