Vi har ingen ledige stillingar utlyst no.

 

Det er likevel mogeleg å sende inn ein open søknad til jobb@lakseoppdrett.no